Auktoriserad verkstad

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning

En auktoriserad märkesverkstad inom Volkswagen Group måste uppfylla de krav tillverkaren ställer. Det innebär att verkstaden måste se ut på ett visst sätt, vara utrustad med de av tillverkarens krav på verkstadsutrustning, ha alla verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer. En gång per år kommer en representant från Volkswagen Group och kontrollerar verkstaden. Man går igenom företagets kvalitetssystem och verkstad. Alla verkstäder inom koncernen måste följa standards för att kunna bli auktoriserad för respektive märke.

Auktoriserad verkstad för Tesla

Lidingö Motorservice är en auktoriserad verkstad för skador på Tesla Elfordon. Vår skadeverkstad hanterar både vindruteskador, små bucklor och märken samt strukturskador som kräver mer omfattande skadereparationer.

Boka reparation

Kompetent personal med aktuell utbildning

Utbildning är en viktig del i kraven från tillverkaren. Mekanikerna måste hela tiden följa den snabba utvecklingen inom branschen. Tillverkaren tillhandahåller dessa kurser, för att se till att mekanikerna är uppdaterade hela tiden. Mekanikerna får även genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden.

Tryggt med garanti

Vår verkstad ger 12 månaders eller 1000 mils garanti på alla reparationer enligt MRFs riktlinjer. På originalreservdelar ges dessutom en 24 månaders garanti. Denna garanti täcker även följdskador som den skadade reservdelen orsakar.

Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.